5. Hasonló nevű falvak

5.1. Felsőtárkány:

Felsőtárkány (18. kép) a festői Tárkány-i medencében, a Bükk hegység kapujában, Heves megye északkeleti határán, Egertől 8 km-re fekszik. A település első okleveles említése 1261-ből való. Az 1550-es években a törökök lerombolták. 1634-től a XX. század közepéig az egyház tulajdonába került a falu. 1694-ben népes jobbágyfalu. 1750 táján Barkóczy püspök felépíttette a Fourcontrasti kastélyt, majd a nazérénusok számára kolostort emeltetett. A kolostor romjai a mai napig megtalálhatók a falu határában.

Felsőtárkány

18. kép: Felsőtárkány

Látogassa meg a község hivatalos web lapját !

5.2. Kistárkány

Már a honfoglalás előtt lakott település volt. Történelmi források szerint ősi latin dák település. A pápai tizedlajstromokban, 1333-37-es években már úgy van feltüntetve, mint „paróchussal”, azaz parókiával rendelkező község. Nagytárkány szomszédságában található, a Tisza mellett.

5.3. Mezőtárkány

A község Heves megye délkeleti részén a hevesi-síkon, Eger megyeszékhelytől 25 km-re, Füzesabonytól 6 km-re található.
A települést az első okleveles források 1261-ben említik Tottarkan névalakban. Mezőtárkányként 1353-tól szerepel a korabeli iratokban. A XV. század végére a község az egri káptalan birtoka lett (19. kép).

Mezőtárkány

19. kép: Mezőtárkány

5.4. Nagytárkány

Nagytárkány község a Felső-Bodrogközben fekszik, annak délkeleti csücskén, a szlovák-magyar-ukrán hármashatár közelében, a Tisza folyó jobb partján. Közvetlen szomszédai északnyugat felöl Bély, északkeletről Kistárkány, amellyel csaknem egybenőtt, annyira, közel fekszik a két testvérközség egymáshoz. Közigazgatásilag a kassai kerület és a terebesi járás része.

5.5. Tárkány

A község területén az első emberi tartózkodásra utaló nyomokat a mezolitikum idejéből találták. A megtalált több ezer éves zsugorított férfisír és a mellette talált félig kész kőeszköz Magyarországon is ritka lelet. A Bakony éren fekszik.